Bozkurt Güvenç

Refah toplumu sorunları için ‘evrensel temel gelir'